News / 2019 10 01 ES parama – efektyvi pagalba verslui (5)

Informacinis pranešimas

ES parama – efektyvi pagalba verslui (5)

Projekto kodas – NR. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0369
Projekto pavadinimas –  „UAB „ELECTRONIC HOUSE“ eksporto skatinimo, verslo plėtros bei pozicijos esamose rinkose stiprinimas 2019-2021“
Projekto vykdytojas – UAB „ELECTRONIC HOUSE“
Priemonė – 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programa 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė Nr. 03.02.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“
Projekto tikslas – išlaikyti ir stiprinti pozicijas esamose rinkose ir ieškoti naujų verslo plėtros ir eksporto skatinimo galimybių.
Uždavinys – padidinti MVĮ tarptautiškumą.
Įgyvendinimo vieta – Vilnius
Projekto vykdymo pradžia – 2019 m. rugsėjo mėn.
Projekto vykdymo pabaiga – 2020 m. birželio mėn.
 
  UAB „ELECTRONIC HOUSE“- viena iš pirmaujančių elektros laidų ir jų komplektų, kabelių gamintojų pagal sutartis Baltijos šalyse. Tolesnei sėkmingai įmonės veiklai svarbu plėsti pardavimo apimtis ir skatinti eksporto plėtrą, tam įmonės savininkai inicijavo šio eksporto plėtros projekto vykdymą.
 ES parama yra efektyvus projekto įgyvendinimo būdas ir efektyvi investicija. Gauta parama leidžia pasiekti ne tik projekto tikslus ir rezultatus, bet ir ilgalaikius įmonės tikslus, užtikrina tolimesnį įmonės vystymąsi ir konkurencingumo augimą.
 UAB „ELECTRONIC HOUSE“ įgyvendinamo projekto metu sudalyvauta 7 parodose – Danijos Karalystėje "EOT Electronics of tomorrow“  2019 m. gegužės mėn. 7-9 d., Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Airijos Karalystėje SUBCON 2019 "Birmingham NEC" 2019 m. birželio 4-6 d., Elmia Subcontractor, 2019 Jonšioping, Švedijos karalystėje 2019 m. lapkričio 12-15 d., ESEF MAAKINDUSTRIE 2020, Jaarbeurs Olandijoje 2020 m. kovo 17-20 d., Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Airijos Karalystėje SUBCON 2020 "Birmingham NEC" 2020 m. birželio 9-11 d., Belektro Vokietijos Federacinėje Respublikoje 2020 m. lapkričio 3-5 d., Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Airijos Karalystėje SUBCON2021 2021 m. birželio mėn. 9-11 d.
Parodos, kuriose bus sudalyvauta yra didelės, rimtos pasaulinio lygio parodos, todėl parengtos rinkodaros medžiagos platinimas jose prisidės prie UAB „ELECTRONIC HOUSE“ produktų žinomumo bei populiarinimo užsienio šalyse, manome, padidins įmonės tarptautiškumą.
 UAB „ELECTRONIC HOUSE“ produktų pristatymas užsienio šalių parodose tiesiogiai susijęs su projekto rezultatų rodiklių pasiekimu. Dalyvavimas parodose sudarė sąlygas išsamiai pristatyti produktus naujoms rinkoms ir pasirengti eksportui. Sudalyvavusi bei pristačiusi produktus UAB „ELECTRONIC HOUSE“ tikisi atrasti naujas eksporto rinkas Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Danijos Karalystėje, Švedijos Karalystėje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje.
 Po projekto įgyvendinimo bus užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas toliau investuojant į naujų produktų kūrimą ir jų pardavimų skatinimą tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose, tokiu būdu didinant įmonės produktyvumą ir konkurencingumą, žinomumą. Projekto tęstinumui užtikrinti bus naudojamos įmonės, jos partnerių lėšos, taip pat kiti finansavimo šaltiniai. Pasibaigus projektui įmonė ir toliau sieks užbrėžtų tikslų: eksporto plėtros, įmonės konkurencingumo didinimo, darbo našumo augimo ir t.t.